Thứ Hai, 21 tháng 3, 2016

Sắp ra mắt Dự án Sunrise City

Sắp ra mắt Dự án Sunrise City
Xây Sunrise City ngày 13 tháng 6 năm 2016
Được nhận nhà sau 303 ngày kể từ khởi công
Diện tích phòng: rộng 70,03 m2 trong đó:

Phòng khách rộng: 15,03 m2
Sắp ra mắt nhà mẫu Sunrise City
Sắp ra mắt nhà mẫu Sunrise City


Phòng ngủ rộng: 10,03 m2

Phồng WC rộng: 5,03 m2

Giá bán ra thấp hơn 5.03 triệu với thị trường
Mỗi năm làm việc ba trăm linh ba ngày

Sắp ra mắt dự án Sunrise City
Sắp ra mắt nhà mẫu Sunrise City
Sắp ra mắt nhà mẫu Sunrise City

MỘT SỐ THÔNG TIN MỚI

Sunrise City quy hoạch đồng bộ:

Chủ dự án: ngân hàng MB

lô đất rộng rãi tới 56003 m2

diện tích hồ điều hòa: 20403 m2

Mỗi tầng bố trí 43 căn hộ

Tòa nhà có 33 thang máy hiện đại

LIÊN KẾT ĐỊA ĐIỂM

Chung cư Sunrise City gần:
Ngã tư đường lang: 503 m
Ngân hàng Vietcombank: 703 m
Điểm giao dịch Viettel: 2003 m

Ngân hàng Techcombank: 203 m
Ngân hàng Maritime bank: 2403 m

Ngân hàng Vietin bank: 903 m

Ngân hàng Á châu: 1203 m

Ngam hàng TP Bank: 803 m

trường Hanoi ams: 6.03 km

Trường phan đình giót: 503 m

Khoảng 1703 m là sàn giao dịch Maxland

Tầm 153 m là Sàn giao dịch Đất xanh
Cách 303 m so với trường nhân chính
Sắp ra mắt chung cư Sunrise City


Trong 10 ngày: Miền đất hứa Nộp số 13% tiền nhà

Trong 20 ngày: Miền đất hứa Nộp số 14% tiền nhà

Trong 30 ngày: Miền đất hứa Nộp số 15% tiền nhà

Trong 40 ngày: Miền đất hứa Nộp số 16% tiền nhà

Trong 50 ngày: Miền đất hứa Nộp số 17% tiền nhà

Trong 60 ngày: Miền đất hứa Nộp số 18% tiền nhà

Trong 70 ngày: Miền đất hứa Nộp số 19% tiền nhà

Trong 80 ngày: Miền đất hứa Nộp số 20% tiền nhà
Thông tin Dự án Sunrise City

Sắp ra mắt chung cư Sunrise City

Sắp ra mắt chung cư Sunrise City
Xây Sunrise City ngày 12 tháng 6 năm 2016
Được nhận nhà sau 302 ngày kể từ khởi công
Diện tích phòng: rộng 70,02 m2 trong đó:

Phòng khách rộng: 15,02 m2
Sắp ra mắt nhà mẫu Sunrise City
Sắp ra mắt nhà mẫu Sunrise City


Phòng ngủ rộng: 10,02 m2

Phồng WC rộng: 5,02 m2

Giá bán ra thấp hơn 5.02 triệu với thị trường
Mỗi năm làm việc ba trăm linh hai ngày

Sắp ra mắt chung cư Sunrise City
Sắp ra mắt nhà mẫu Sunrise City
Sắp ra mắt nhà mẫu Sunrise City

MỘT SỐ THÔNG TIN MỚI

Sunrise City quy hoạch đồng bộ:

Chủ dự án: ngân hàng MB

lô đất rộng rãi tới 56002 m2

diện tích hồ điều hòa: 20402 m2

Mỗi tầng bố trí 42 căn hộ

Tòa nhà có 32 thang máy hiện đại

LIÊN KẾT ĐỊA ĐIỂM

Chung cư Sunrise City gần:
Ngã tư đường lang: 502 m
Ngân hàng Vietcombank: 702 m
Điểm giao dịch Viettel: 2002 m

Ngân hàng Techcombank: 202 m
Ngân hàng Maritime bank: 2402 m

Ngân hàng Vietin bank: 902 m

Ngân hàng Á châu: 1202 m

Ngam hàng TP Bank: 802 m

trường Hanoi ams: 6.02 km

Trường phan đình giót: 502 m

Khoảng 1702 m là sàn giao dịch Maxland

Tầm 152 m là Sàn giao dịch Đất xanh
Cách 302 m so với trường nhân chính
Sắp ra mắt chung cư Sunrise City


Trong 10 ngày: Miền đất hứa Nộp số 12% tiền nhà

Trong 20 ngày: Miền đất hứa Nộp số 13% tiền nhà

Trong 30 ngày: Miền đất hứa Nộp số 14% tiền nhà

Trong 40 ngày: Miền đất hứa Nộp số 15% tiền nhà

Trong 50 ngày: Miền đất hứa Nộp số 16% tiền nhà

Trong 60 ngày: Miền đất hứa Nộp số 17% tiền nhà

Trong 70 ngày: Miền đất hứa Nộp số 18% tiền nhà

Trong 80 ngày: Miền đất hứa Nộp số 19% tiền nhà
Thông tin chung cư Sunrise City

Sắp ra mắt nhà mẫu Sunrise City

Sắp ra mắt nhà mẫu Sunrise City
Xây Sunrise City ngày 11 tháng 6 năm 2016
Được nhận nhà sau 301 ngày kể từ khởi công
Diện tích phòng: rộng 70,01 m2 trong đó:

Phòng khách rộng: 15,01 m2
Sắp ra mắt nhà mẫu Sunrise City
Sắp ra mắt nhà mẫu Sunrise City


Phòng ngủ rộng: 10,01 m2

Phồng WC rộng: 5,01 m2

Giá bán ra thấp hơn 5.01 triệu với thị trường
Mỗi năm làm việc ba trăm linh một ngày

Sắp ra mắt nhà mẫu Sunrise City
Sắp ra mắt nhà mẫu Sunrise City
Sắp ra mắt nhà mẫu Sunrise City

MỘT SỐ THÔNG TIN MỚI

Sunrise City quy hoạch đồng bộ:

Chủ dự án: ngân hàng MB

lô đất rộng rãi tới 56001 m2

diện tích hồ điều hòa: 20401 m2

Mỗi tầng bố trí 41 căn hộ

Tòa nhà có 31 thang máy hiện đại

LIÊN KẾT ĐỊA ĐIỂM

Chung cư Sunrise City gần:
Ngã tư đường lang: 501 m
Ngân hàng Vietcombank: 701 m
Điểm giao dịch Viettel: 2001 m

Ngân hàng Techcombank: 201 m
Ngân hàng Maritime bank: 2401 m

Ngân hàng Vietin bank: 901 m

Ngân hàng Á châu: 1201 m

Ngam hàng TP Bank: 801 m

trường Hanoi ams: 6.01 km

Trường phan đình giót: 501 m

Khoảng 1701 m là sàn giao dịch Maxland

Tầm 151 m là Sàn giao dịch Đất xanh
Cách 301 m so với trường nhân chính
Sắp ra mắt nhà mẫu Sunrise City


Trong 10 ngày: Miền đất hứa Nộp số 11% tiền nhà

Trong 20 ngày: Miền đất hứa Nộp số 12% tiền nhà

Trong 30 ngày: Miền đất hứa Nộp số 13% tiền nhà

Trong 40 ngày: Miền đất hứa Nộp số 14% tiền nhà

Trong 50 ngày: Miền đất hứa Nộp số 15% tiền nhà

Trong 60 ngày: Miền đất hứa Nộp số 16% tiền nhà

Trong 70 ngày: Miền đất hứa Nộp số 17% tiền nhà

Trong 80 ngày: Miền đất hứa Nộp số 18% tiền nhà
Thông tin Tòa nhà Sunrise City

Thông tin thêm về căn hộ Sunrise City


Thông tin thêm về căn hộ tại Sunrise City

Xây Sunrise City ngày 10 tháng 6 năm 2016
Được nhận nhà sau 300 ngày kể từ khởi công
Diện tích phòng: rộng 70,00 m2 trong đó:

Phòng khách rộng: 15,00 m2
Thông tin Căn hộ Sunrise City
Thông tin Căn hộ Sunrise City


Phòng ngủ rộng: 10,00 m2

Phồng WC rộng: 5,00 m2

Giá bán ra thấp hơn 5.00 triệu với thị trường
Mỗi năm làm việc ba trăm ngày

Thông tin Căn hộ Sunrise City
Thông tin Căn hộ Sunrise City
Thông tin Căn hộ Sunrise City

MỘT SỐ THÔNG TIN MỚI

Sunrise City quy hoạch đồng bộ:

Chủ dự án: ngân hàng MB

lô đất rộng rãi tới 56000 m2

diện tích hồ điều hòa: 20400 m2

Mỗi tầng bố trí 40 căn hộ

Tòa nhà có 30 thang máy hiện đại

LIÊN KẾT ĐỊA ĐIỂM

Chung cư Sunrise City gần:
Ngã tư đường lang: 500 m
Ngân hàng Vietcombank: 700 m
Điểm giao dịch Viettel: 2000 m

Ngân hàng Techcombank: 200 m
Ngân hàng Maritime bank: 2400 m

Ngân hàng Vietin bank: 900 m

Ngân hàng Á châu: 1200 m

Ngam hàng TP Bank: 800 m

trường Hanoi ams: 6.00 km

Trường phan đình giót: 500 m

Khoảng 1700 m là sàn giao dịch Maxland

Tầm 150 m là Sàn giao dịch Đất xanh
Cách 300 m so với trường nhân chính
Thông tin Căn hộ Sunrise City


Trong 10 ngày: Miền đất hứa Nộp số 10% tiền nhà

Trong 20 ngày: Miền đất hứa Nộp số 11% tiền nhà

Trong 30 ngày: Miền đất hứa Nộp số 12% tiền nhà

Trong 40 ngày: Miền đất hứa Nộp số 13% tiền nhà

Trong 50 ngày: Miền đất hứa Nộp số 14% tiền nhà

Trong 60 ngày: Miền đất hứa Nộp số 15% tiền nhà

Trong 70 ngày: Miền đất hứa Nộp số 16% tiền nhà

Trong 80 ngày: Miền đất hứa Nộp số 17% tiền nhà
Thông tin Tòa nhà Sunrise City

Thứ Tư, 20 tháng 1, 2016

Chính sách dự án Vinhomes Cầu Giấy


Mở bán shophouse , liền kề, biệt thự, chung cư - Dự án Vinhomes Gardenia Mỹ Đình. Ngân hàng hỗ trợ vay vốn lên đến 70% giá trị căn hộ, lãi suất 0% trong 24 tháng + ân hạn trả nợ gốc 24 tháng.
Vinhomes Gardenia


1. Chủ đầu tư: Tập đoàn Vingroup.
2. Vị trí: Đường Hàm Nghi, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
3. Quy mô: 17,63ha.
4. Khu thấp tầng The Botanica:
- Shophouse: 172 căn; DT: 88,5m2 – 262,7m2; DTXD: 73m2 – 190m2; Cao 4,5 tầng.
- biệt thự: 38 căn; DT đất: 277,6m2 – 381,6m2; DTXD: 170m2; Cao 3,5 tầng;
- Liền kề: 154 căn; DT đất: 74,5m2 - 320m2; DTXD: 52,9m2 - 250m2; Cao 4,5 tầng;
5. Khu cao tầng The Arcadia:
- Khu căn hộ chia làm 3 tòa: A1, A2 có 37 tầng và tòa A3 có 39 tầng với đầy đủ các tiện ích, 02 dịch vụ, 02 tầng tầng hầm.
- Các căn hộ được xây dựng đa dạng từ 1- 4 phòng ngủ, căn duplex có diện tích chỉ từ 54m2 tới 129m2.
Giá: Từ 27,2 tr/m2 (chưa bao gồm VAT).
- Căn hộ 1 PN: DT 54m2 - 57m2;
- Căn hộ 2 PN: DT 78.5m2–85.7m2;
- Căn hộ 3 PN: DT 104m2–122m2;
- Căn hộ 4 PN: DT 129m2–146.8m2;
- Căn hộ Duplex: DT 98m2 - 102m2.
* Chương trình quà tặng:
- Miễn phí rau VinEco 3 tháng: tặng 08 gói rau /tháng (mỗi gói 2 - 3kg) trong hạn 3 tháng từ ngày gửi rau (tháng 3/2016) với khi thanh toán 30% giá bán nhà.
- Gói miễn phí dịch vụ quản lý 3 năm.
- Gói Voucher Vinschool: KH mua BT được Voucher Vinschool 50 triệu.
Cư dân mai sau của Vinhomes Gardenia Mỹ Đình sẽ được tận hưởng trọn vẹn Môi trường trong sạch, không gian tĩnh, Các tiện ích vượt trội, cùng các dịch vụ từ các thương hiệu 5* của tập đoàn Vingroup như: Vinfashion, Vinpro, Vincom Mega Mall, Vinmec, Vinschool, Vinhomes,...
+ Hệ thống trường trong khu thị thành Vinhomes Gardenia
+ Mật độ cây xanh chiếm tỷ trọng cao trên diện tích đất;
+ Quần thể cảnh quan thân thiện với môi trường, sang trọng.